11 augustus 2020

Privacyverklaring en cookiebeleid
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
  Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt via een email. U gegevens worden alleen gebruikt voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Kimschildkamp.nl gebruikt puur functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

  Functionele cookies
  De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren.

 • Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 • Aanpassen privacyverklaring en cookiebeleid
  Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring en het cookiebeleid zonder nadere aankondiging eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.