Ervaring

Huidige jobs

Per maart 2021 ben ik gestart bij Pameijer in Rotterdam als ambulant pedagogisch medewerker in gezinnen.  Dit zijn vaak gezinnen waar sprake is van opvoed-/ontwikkelingsproblematiek, onveiligheid, sociaal emotionele problematiek en/of gedragsproblemen. Sinds  mei 2018 ben ik teamleider bij zwemvereniging H.Z.Zian en maak ik deel uit van het bestuur ( de CREZ) van H.Z.Zian.  Vanaf de zomervakantie van 2016 ben ik betrokken bij stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten Den Haag, eerst als groepsleiding, nu ga ik mijn vierde jaar als projectleider in. 

Na jaren als vaste zweminstructeur te zijn geweest ben ik sinds juli 2020 werkzaam als invalkracht bij zwemschool Haags Hopje. Bij SGK werk ik sinds september 2019 als sportbegeleider voor speciale doelgroepen. 

Ambulant pedagogisch medewerker

Pameijer | 2021-heden

Bij Pameijer ben ik werkzaam in regio Rijnmond Noord als pedagogisch medewerker in gezinnen. We bieden deze gezinnen ondersteuning op verschillend gebied en richten ons vanuit een contextuele benadering op de ouder-kind dynamiek en alle andere betekenisvolle relaties voor het gezin die van invloed zijn op deze dynamiek. We steunen en motiveren kwetsbare ouders om aan de gestelde doelen te werken en wijzen hen op de zaken die goed gaan in het gezin. Ook maken we moeilijke thema’s bespreekbaar en stellen prioriteiten terwijl we met de ouders blijven samenwerken.

ABA Trainer

ABA Huis Rotterdam | 2021

Het ABA huis is een dag-behandelcentrum voor kinderen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Ook wordt er ambulante dienstverlening gegeven thuis en in het onderwijs. 

Er wordt gewerkt volgens de ABA methode. Dit staat voor applied behavior analysis. Het is een vroegtijdige, intensieve gedragstherapie. Er wordt gefocust op 1 op 1 begeleiding met de kinderen. Het is een wetenschappelijk gebaseerde methode die gestructureerd en transparant in elkaar steekt. 

Mijn werkzaamheden zijn onder anderen het trainen en begeleiden van kinderen volgens de ABA methode en het geven van thuisbegeleiding. 

Werken op het ABA huis geeft mij heel veel voldoening. Ik vertrek elke dag met veel plezier naar mijn werk. De kinderen waar ik mee werk zetten kleine stapjes en die stapjes vieren we groot.

Op het ABA huis maken we contact met de kinderen en creëren we een veilige basis van waaruit we een behandeling starten.

Er wordt met elk individueel kind gewerkt aan concrete doelen die in een Individueel Educatieplan opgesteld worden.

Speltherapeut

CIVAS opleidingen | 2020

Recent heb ik de opleiding speltherapie van CIVAS gevolgd, hierin heb ik mijn kennis verbreed over de communicatie van kinderen met als medium spel.

Spel is immers de taal van kinderen. Je leert het spel van kinderen met nieuwe ogen zien. Ook leer je hoe je via spel invloed uit kan oefenen op de ontwikkeling en trauma;s en blokkades hierin kan behandelen. Juist voor de kinderen voor wie communiceren via taal niet vanzelfsprekend is, is het begrijpen en communiceren via spel een verhelderende behandelmethode. 

In de toekomst wil ik hiermee aan de slag gaan als zelfstandig therapeut. 

 

Projectleider

Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten | 2017 - heden

Ik ben begonnen op JVA als groepsbegeleiding, met een groep van 25 kinderen samen met een medeleiding de hele week op Duinrell doorbrengen. Na drie lange weken ben ik  moe maar voldaan en ga ik de rest van het jaar te wachten tot JVA weer begint.

JVA voelt als vakantie voor mij, ik ben nu drie jaar projectleiding en het is magisch om zo dicht betrokken te zijn bij zo’n prachtig project. In plaats van drie weken in de zomer zijn we nu met een groot team het hele jaar bezig met het opbouwen en organiseren van het kamp. Op JVA ben ik gelukkig.

Bestuurslid

H.Z.Zian |2021-heden

Onderdeel van het algemeen bestuur. Vanuit het bestuur worden de commissies van de vereniging aangestuurd. Dit zijn de jeugdcommissie en de CREZ, die de zwemlessen coördineert.

Teamleider en Zweminstructeur

Zwemvereniging H.Z.Zian | 2018 - 2021

Na wat rondzwerven tussen de zwemscholen en verenigingen ben ik gesetteld bij o.a zwemvereniging H.Z.Zian. Een hartverwarmende vereniging die zwemlessen biedt voor iedereen met elk inkomen.

Ik ben ingestroomd in Zwembad Zuiderpark, dit was toentertijd een uitdaging qua bezetting en dat is het soms nog steeds. Ik ben verantwoordelijk voor de bezetting, klantcontact en alle randvoorwaarden om een goede zwemles neer te kunnen zetten.

Ik voel me thuis bij Zian, inmiddels trotse eigenaar van de titel teamleider en aangesloten bij de CREZ dit is een orgaan binnen het bestuur binnen de vereniging.


Elke week op de donderdag ga ik met plezier naar het zwembad om daar uitdagende en grootschalige zwemlessen te geven en organiseren.

Sportdocent en begeleider

Stichting Sportbelang Gehandicapten | 2021

Het gezelligste uurtje van de week beleef ik bij SGK. Hier geef ik zwemles aan jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

De fijne sfeer binnen de stichting, collega's en cliënten is heel leuk. Ik vind het leerzaam om mijn kennis over zwemmen toepassen op een andere doelgroep die een andere manier van uitleg vergt.

We nemen met de doelgroep speciale diploma’s af toegespitst op deze doelgroep en trainen met de mensen voor de aankomende paralympics. Ik kan goed connectie krijgen met de doelgroep en we leren van elkaar.

Zweminstructeur

Haags Hopje | 2021

Sinds april 2018 ben ik vaste zweminstructeur bij particuliere zwemvereniging Haags Hopje, een Privévilla aan de scheveningse weg met achterin een lesbad. Hierin krijgen zes kinderen tegelijk les, dit valt onder privéles.

Joan, de eigenaar van Haags Hopje is de meest sympathieke baas die ik ooit heb gehad en het is hierdoor altijd prettig communiceren en werken met en voor haar.

Het is een heerlijke afwisseling om de drukke zwemlessen van H.Z.Zian te kunnen combineren met de rustige ochtenden in de villa.

Ik kan in deze lessen veel aandacht geven aan de individuele kinderen en het is lekker om op het echte lesgeven te kunnen focussen. Kinderen hebben hierdoor veel progressie binnen de de zwemlessen. 

Vanaf juli zal in de vaste zondagen inruilen voor invalwerk. 

Administratief medewerker/klantenservice, Coördinator, Lesgever

Zwemschool de Tuimelaer | 2010 - 2018

Mijn eerste baantje, op mijn elfde als guppie begonnen bij de Tuimelaer met het geven van zwemlessen. In het begin was dit bijvoorbeeld de mat vasthouden zodat de kinderen eroverheen konden klimmen en ondersteuning bieden in de lessen aan ervaren instructeurs.

 Jaren later heb ik voor lange tijd als opgeleide zweminstructeur op de zaal gestaan en uiteindleijk doorgegroeid naar de functie coördinator en examinator zwem ABC. Met dit diploma kon ik diplomazwemmen organiseren en beoordelen.

De Tuimelaer is het bedrijf geweest waarin ik ben (op)gegroeid en mijn passie voor kinderen heb ontdekt waar ik later mijn studiekeuze op baseerde. 

Contactpersoon kindermishandeling en huiselijk geweld

GGD Haaglanden | 2017-Heden

Tijdens mijn stage die ik heb gelopen bij de GGD haaglanden Den Haag heb ik de cursus 'Omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' gevolgd. 

Dit was een opleiding speciaal voor contactpersonen van vrijwiligersorganisaties. 

Stagiair GGD Haaglanden

GGD Haaglanden | 2016

Stagiair bij verschillende afdelingen van GGD Haaglanden. Voornamelijk onderdeel uitgemaakt van activiteiten rondom 'Gezonde school' en 'Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'.

Pedagogisch medewerker Flexpool Groeit Op

Pameijer | 2020

Medewerker in de flexpool Groeit op. Met een app wordt er ingeschreven voor open diensten die worden uitgezet op momenten dat de vaste teams je nodig hebben. Er wordt gewerkt voor verschillende teams binnen de productgroep Groeit Op. Daar ondersteunen we kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke en/of meervoudige complexe beperking. Dat doe je bij gezinnen thuis, maar ook in gezinshuizen, op locaties voor naschoolse dagbehandeling, in ontwikkelcentra en in het onderwijs of bij de crisisopvang. Met een contract voor 2 uur per week.